Tạo hồ sơ
Tạo mật khẩu

Sử dụng từ 5 đến 15 ký tự

Sử dụng cả chữ cái viết hoa và viết thường

Sử dụng kết hợp cả số và chữ cái không dấu

Bằng cách nhấp chọn Tiếp tục, Bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với chúng tôi Điều khoản và Điều kiện , Thỏa thuận đối tácChính sách quyền riêng tư.

Bạn đã đăng ký?Đăng nhập ở đây
Đăng nhập
CAPTCHA
Bạn chưa đăng ký?Đăng ký ở đây

Quy định

Đề án của Cơ quan quản lý tài chính (BVIFSC)

BVIFSC điều chỉnh tất cả các hoạt động dịch vụ tài chính diễn ra trong và từ bên trong BVI, theo các luật tương ứng của BVI để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan và thực hiện tốt nhất các phương án kinh doanh. Tiền gửi của chúng tôi bao gồm giao dịch ngân hàng và nghiệp vụ ủy thác, nghiệp vụ đầu tư, dịch vụ phá sản, nghiệp vụ bảo hiểm, quản lý công ty, đăng ký công ty và sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiệm vụ thúc đẩy tính trách nhiệm, sự minh bạch và khả năng quản trị tốt. Nếu một công ty chịu sự điều phối của Cơ quan quản lý tài chính FSC:

 

  • Bảo vệ lợi ích của công chúng và lợi ích của những người tham gia thị trường.
  • Đảm bảo ngành tuân thủ các tiêu chuẩn quy định quốc tế cao nhất và phương án kinh doanh tốt nhất.
  • Đảm bảo BVI vừa phát huy được vai trò trong cuộc chiến chống lại tội phạm trí tuệ cao, xuyên biên giới, vừa bảo vệ sự riêng tư và tính bí mật của các giao dịch kinh doanh hợp pháp.